Warunki korzystania z serwisu

Witamy w naszym serwisie internetowym.

www.strokeprevention.info to strona obsługiwana przez organizację Stroke Alliance for Europe (SAFE) („My”). Jesteśmy organizacją non-profit zarejestrowaną w Belgii (ASBL 0661.651.450) z siedzibą przy Rue Washington 40, Bruksela 1050, Belgia.

Można się z nami skontaktować, pisząc na adres mail@safestroke.eu

Jeśli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie z tego serwisu internetowego, zgadzasz się przestrzegać następujących zasad i warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie regulują nasze relacje z Tobą w odniesieniu do tego serwisu internetowego. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie korzystaj z naszego serwisu internetowego.

Korzystanie z tego serwisu internetowego podlega następującym warunkom użytkowania:

 • Zawartość stron w ramach tego serwisu internetowego jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
 • Nie gwarantujemy, że nasz serwis internetowy lub jakakolwiek treść w nim zamieszczona będą zawsze dostępne lub będą działać bez zakłóceń. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszego serwisu z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię w rozsądnym terminie o każdym zawieszeniu lub wycofaniu treści.
 • Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu monitorowania preferencji dotyczących przeglądania stron internetowych. Jeśli zezwolisz na używanie plików cookie, dane osobowe mogą być przechowywane przez nas do użytku przez osoby trzecie (patrz: nasza Polityka dotycząca plików cookie).
 • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności, jakości, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w tym serwisie internetowym do jakiegokolwiek szczególnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Z informacji i materiałów zamieszczonych w tym serwisie korzystasz wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tego serwisu internetowego spełniają jego szczególne wymagania.
 • Nie gwarantujemy, że nasz serwis internetowy będzie bezpieczny lub wolny od błędów i wirusów. Użytkownik odpowiada za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy dostępu do naszego serwisu, a także powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego.
 • Ten serwis internetowy zawiera materiały, które należą do nas lub na które posiadamy licencję. Materiały te to między innymi projekt, układ, styl, wygląd i grafika. Zabrania się powielania ich w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
 • Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w tym serwisie internetowym, które nie są własnością operatora ani do których operator nie posiada licencji, zostały wymienione w serwisie.
 • Nieuprawnione korzystanie z tego serwisu internetowego może być podstawą roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
 • Od czasu do czasu serwis ten może również zawierać linki do innych serwisów internetowych. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że wspieramy dane serwisy internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść linkowanych serwisów internetowych.
 • Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie zaszkodzi naszej reputacji i nie wykorzysta jej. Niedozwolone jest zamieszczanie linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli taka forma nie istnieje. Nie możesz zamieszczać linków do naszego serwisu w żadnym serwisie internetowym, który nie jest Twoją własnością. Nasza strona nie może być osadzona w ramach jakiejkolwiek innej strony, nie możesz też utworzyć linku do jakiejkolwiek części naszego serwisu innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczanie linków bez uprzedzenia.
 • Korzystanie z tego serwisu internetowego i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu belgijskiemu.