O nas

Witamy w serwisie www.strokeprevention.info.

Serwis stanowi własność organizacji Stroke Alliance for Europe — SAFE i został opracowany na jej zamówienie. SAFE jest organizacją non-profit reprezentującą różne organizacje pacjentów z całej Europy, których wspólnym celem jest wspieranie profilaktyki udarów w europejskiej agendzie politycznej i publicznej oraz zmniejszenie liczby udarów. Angażujemy się w takie działania jak edukacja, kampanie i zachęcanie do prowadzenia badań, które przyczyniają się do postępów w zakresie profilaktyki udarów i poprawy jakości życia osób, które przeżyły udar oraz ich rodzin i opiekunów. Przed opracowaniem tego serwisu przeprowadziliśmy badania, które pokazały, że w Internecie brakuje miejsca, gdzie można by było znaleźć pełne i spójne informacje na temat profilaktyki udarów. Takie informacje są dostępne, ale trzeba ich szukać w różnych miejscach — na stronach internetowych, blogach, portalach informacyjnych i w e-dokumentach. Dodatkowo w wielu przypadkach ich format nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, np. niedowidzących.

Badanie INTERSTROKE wykazało, że 90% udarów można uniknąć dzięki zmianie stylu życia i zachowań. Naszym celem jest zwiększenie świadomości i zmiana zachowań poprzez stworzenie internetowego zasobu wszystkich istotnych informacji na temat najczęstszych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie, aktywność fizyczna, dieta, otyłość, palenie tytoniu, cholesterol, choroby serca, alkohol, stres oraz cukrzyca. Ten serwis jest platformą zawierającą wszelkie istotne informacje na temat czynników ryzyka udaru, przedstawione w sposób prosty i przystępny dla różnych grup odbiorców. Wszystkie treści w serwisie są dostosowane do potrzeb osób o aktywnym stylu życia, które nie mają czasu na czytanie długich artykułów, jak również do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Rozwój serwisu wspiera Amgen, BMS-Pfizer and Boehringer Ingelheim