Polityka prywatności

Serwis internetowy www.strokeprevention.info jest prowadzony przez Stroke Alliance for Europe (SAFE), organizację non-profit zarejestrowaną w Belgii (ASBL 0661.651.450) z siedzibą przy Rue Washington 40, Bruksela 1050, Belgia.

W celu ochrony danych osobowych użytkownika, organizacja SAFE (określają ją w serwisie zaimki takie jak „my”, „nasze”, „nas” itd.) jest administratorem danych. Wszystkie przechowywane przez nas informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną („Dane osobowe”) będziemy traktować jako poufne (chociaż zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tych informacji w okolicznościach przedstawionych poniżej). Będziemy przechowywać je na bezpiecznym serwerze i będziemy w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i ochrony konsumentów.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Monitorujemy aktywność w serwisie internetowym www.strokeprevention.info i zbieramy informacje od odwiedzających, które pomogą nam poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

Możemy zbierać informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu www.strokeprevention.info (Informacje o użytkowniku), takie jak:

 • lokalizacja użytkownika w Internecie (np. adres URL przekierowujący do serwisu, adres IP, domena — np. .co.uk lub .com),
 • typ przeglądarki,
 • kraj i telefon kierunkowy obszaru, w którym znajduje się komputer użytkownika,
 • strony w ramach serwisu wyświetlane w trakcie wizyty,
 • kliknięte reklamy,
 • terminy wyszukiwania wprowadzone w serwisie.

W trakcie interakcji użytkownika z serwisem internetowym strokeprevention.info automatycznie gromadzimy informacje o użytkowniku za pomocą plików cookie (patrz nasza Polityka dotycząca plików cookie), [logów serwera] i innych podobnych technologii. Gromadzimy Informacje o użytkowniku tam, gdzie jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z rozwojem serwisu internetowego strokeprevention.info, a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami.

Od zarejestrowanych użytkowników możemy dodatkowo pozyskiwać dane takie jak:

 • adres e-mail,
 • imię,
 • nazwisko,
 • kraj,
 • tytuł.

Informacje te są zbierane za zgodą użytkownika przy zakładaniu konta online lub w ramach kontaktów z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji. Ważne jest, aby przechowywane przez nas Dane osobowe były dokładne i aktualne. Poinformuj nas, jeśli Twoje dane osobowe zmienią się w trakcie kontaktów z nami.

Do czego wykorzystujemy Dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do następujących celów:

 • cele statystyczne lub badania zmierzające do poprawy serwisu strokeprevention.info i jego usług na rzecz użytkownika,
 • administrowanie serwisem strokeprevention.info,
 • jeśli użytkownik wyrazi zgodę, do powiadamiania go o działaniach, produktach lub usługach, które mogą być dla niego interesujące (komunikacja marketingowa).

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas informacji marketingowych, może zrezygnować z otrzymywania takich informacji, [korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji dostępnego w każdej wiadomości marketingowej] lub [wysyłając wiadomość e-mail o treści „unsubscribe” na adres mail@safestroke.com].

W przypadku konieczności wykorzystania Danych osobowych użytkownika w jakimkolwiek celu niezwiązanym z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy użytkownika i wyjaśnimy podstawę prawną, która na to pozwala.

Przekazywanie Danych osobowych użytkowników

Nie udostępniamy Danych osobowych użytkowników żadnej firmie w celach mailingowych lub marketingowych. Należy jednak pamiętać, że jeśli policja lub jakikolwiek inny organ regulacyjny lub rządowy zwróci się do nas o podanie Danych osobowych i/lub Informacji o użytkowniku, jesteśmy do tego uprawnieni i możemy być do tego zobowiązani.

Nie przekazujemy danych poza EOG i nie przekazujemy Danych osobowych użytkowników do krajów, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Przechowywanie Danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania Danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i stopień wrażliwości danych, potencjalne ryzyko wystąpienia szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Danych osobowych oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo:

 • poprosić o dostęp do swoich Danych osobowych („wniosek osoby, której dane dotyczą o udostępnienie danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych użytkownika, które przechowujemy i sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • zażądać sprostowania niekompletnych lub niedokładnych Danych osobowych, które go dotyczą.
 • zażądać usunięciaswoich Danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas z prośbą o usunięcie lub skasowanie jego Danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, dla którego moglibyśmy kontynuować ich przetwarzanie.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych, w przypadku gdy polegamy na uzasadnionym interesie i gdy konkretna sytuacja użytkownika sprawia, że użytkownik chce sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tym gruncie, ponieważ uważa, że wpływa to na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • zażądać ograniczeniaprzetwarzania swoich Danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas z wnioskiem o zawieszenie przetwarzania danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli użytkownik sprzeciwił się wykorzystaniu swoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • zażądać przekazaniaswoich Danych osobowych sobie lub innemu administratorowi. Wówczas przekażemy użytkownikowi lub wskazanemu przez niego administratorowi jego Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie użytkownik wyraził początkowo zgodę lub sytuacji, gdy dane te zostały wykorzystane do wykonania umowy z użytkownikiem.
 • w dowolnym momencie cofnąć zgodęna przetwarzanie swoich Danych osobowych – dotyczy to sytuacji, gdy zgoda użytkownika jest warunkiem przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w dowolnym momencie do belgijskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych, którym jest Belgijska Komisja Ochrony Prywatności (https://www.privacycommission.be/).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez:

adres e-mail: mail@safestroke.eu;

adres pocztowy: AFE Secretariat, c/o The Stroke Association, Att. Sandra Jackson, Stroke Association House, 240 City Road, Londyn, EC1V 2PR, Wielka Brytania