Podcast #5 — Migotanie przedsionków a udar mózgu

Podcast #5 — Migotanie przedsionków a udar mózgu

Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) to zaburzenia rytmu serca z szybkim i nieregularnym biciem. Szacuje się, że stan ten zwiększa ryzyko udaru od 3 do 5 razy i jest przyczyną około jednej czwartej wszystkich udarów niedokrwiennych. Dodatkowo AF jest...
Podcast #2 — Profilaktyka udaru mózgu

Podcast #2 — Profilaktyka udaru mózgu

Dlaczego tak trudno zapobiec udarowi, pomimo tego, że wiadomo, które czynniki ryzyka odpowiadają za około 90% udarów? Rozmawialiśmy na ten temat z dr. Edo Richardem, neurologiem z uniwersyteckiego centrum medycznego Radboud w Nijmegen w Holandii. Dr Richard był...
Podcast #1 — Udar i kobiety

Podcast #1 — Udar i kobiety

Udar mózgu to główna przyczyna śmiertelności kobiet w większości krajów. Niektórzy twierdzą, że za ten stan rzeczy odpowiada statystyka — w końcu kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Czy to znaczy, że nic nie da się zrobić? Jelena Misita, menadżer ds. świadomości i...